Anders Lundberg

Anders Lundberg

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i sociolog med ett religionssociologiskt intresse. Särskilt har jag fokuserat på överlappningen mellan religion och andra livsområden - religion och migration, religion och konflikt, religion och identitet, religion och klimatengagemang, religion och socialt arbete.

Jag bor i Malmö och har tjänsteplacering i Växjö. På fritiden har jag ett kyrkligt engagemang och är invald i Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Jag har också ett stort intresse för vin och musik; jag utbildar i vin på Munskänkarn och spelar aktivt i storband och flera andra konstellationer.

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet och på masterprogrammet i socialt arbete. Främst undervisar jag i kvalitativ metod och vetenskapsteori. Jag har handlett mycket under åren och är idag tillgänglig som handledare på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå. Jag är i nuläget biträdande handledare på forskarutbildningen i socialt arbete.

Forskning

Min forskning behandlar överlappningen mellan religion och andra livsområden. Nu senast har jag skrivit om afrikanska migranter i Skåne som startar kyrkor som ett sätt att organisera sig i det nya hemlandet.

Uppdrag

Jag är programledare för masterutbildningen i socialt arbete och sitter med i ledningsrådet för Institutionen för socialt arbete.

Jag är glad över att jag under åren vid Linnéuniversitetet haft ett flertal förtroendeuppdrag. Sedan 2019 är jag skyddsombud för större delen av gemensamma förvaltningen: HR, Ekonomi, Stud, Kommunikation, ER, UK och NLU. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))