Jag är kommunikatör på kommunikationsavdelningen och jobbar främst med forskningskommunikation och internkommunikation. 

Mitt arbete handlar till exempel om att skriva nyheter och reportage om forskning, och skapa webbsidor för forskargrupper och forskningsprojekt på Lnu.se. Jag jobbar även med Linnéuniversitetets podcast, där vi bjuder in våra forskare att prata om intressanta ämnen.