Profilbild

Anders Olsson

Professor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
+46470708985
+46707305170
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är civilingenjör i väg- och vattenbyggnad och har disputerat i ämnet byggnadsmekanik vid Lunds universitet. 2003 fick jag anställning på dåvarande Växjö universitet och idag är jag professor i byggteknik med inriktning mot träbyggnadsteknik på Linnéuniversitetet.

Min kompetens omfattar främst numeriska och laborativa metoder för strukturmekaniska analyser, samt kunskap om trämaterials mekaniska egenskaper, men jag är även intresserad av bl.a. byggnadsfysik och akustik. På den administrativa sidan har jag erfarenhet av arbete som avdelningschef och av arbete i fakultetsstyrelsen och är för närvarande ledamot i anställningsnämnden vid teknikfakulteten.

Undervisning

På grundnivå undervisar jag i byggnadsmekanik, akustik och ibland i byggnadsfysik och på avancerad nivå i strukturmekanisk modellering. Jag brukar också varje år handleda några examensarbeten. Jag tycker att det är roligt med undervisning, är glad för kontakten med studenter och arbetar gärna med utvecklingsarbete inom undervisning.

Forskning

Inom forskning och utbildning på forskarnivå är jag särskilt intresserad av beräkningsmodeller för analys av trämaterial och av att använda dessa för prediktion av egenskaper som styvhet och styrka hos virke eller andra träbaserade komponenter som limträ och limmad balk. Detta leder i sin tur både till detaljerade laborativa undersökningar på noga utvalda och preparerade provkroppar och till omfattande provserier med virke för godkännande av nya metoder för t.ex. hållfasthetssortering.

Forskningen bedriver jag i samverkan med forskarkollegor och doktorander och i många fall även med företag som är intresserade av de nya eller förbättrade produktionsmöjligheter som forskningsresultaten leder till.

Uppdrag

Jag är för närvarande ledamot i anställningsnämnden vid fakulteten för teknik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))