Anders Olsson

Anders Olsson

Professor
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i byggteknik vid fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet. Mitt arbete består av forskning, handledning, undervisning och kursutveckling men jag är även lärarrepresentant i universitetsstyrelsen och utför ibland olika sakkunniguppdrag. Jag disputerade i byggnadsmekanik på Lunds tekniska högskola år 2003 och jag har en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnadsteknik.

Min kompetens omfattar främst numeriska och laborativa metoder för strukturmekaniska analyser, samt kunskap om trämaterials mekaniska egenskaper, men jag är även intresserad av bl.a. byggnadsfysik och akustik.

Undervisning

På grundnivå undervisar jag i byggnadsmekanik, akustik och ibland byggnadsfysik, och på avancerad nivå i strukturmekanisk modellering och balkteori. Jag brukar också varje år handleda några examensarbeten. Jag tycker att det är roligt med undervisning, är glad för kontakten med studenter och arbetar gärna med utvecklingsarbete inom undervisning.

Forskning

Inom forskning och utbildning på forskarnivå är jag särskilt intresserad av beräkningsmodeller för analys av trämaterial och användning modeller för prediktion av egenskaper som styvhet och styrka hos virke eller andra träbaserade komponenter som limträ och korslimmat trä. Min forskning bygger även på experimentellt arbete som omfattar insamling av mätdata från optisk skanning av virkesytor, undersökningar med röntgen och datortomografi och digital bildanalys för beräkning av töjningar i mekaniskt belastade provkroppar.

Forskningen bedriver jag i samverkan med forskarkollegor och doktorander, på Linnéuniversitet och internationellt. I många fall samverkar vi också med företag som är intresserade av nya eller förbättrade produktionsmöjligheter som forskningsresultaten kan leda till. 

Mina avslutade forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))