Anders Pehrsson

Anders Pehrsson

Professor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Anders Pehrsson bedriver forskning och undervisning kring företags internationella strategier. I forskningen studeras till exempel strategiska drivkrafter bakom framgångsrika etableringar på exportmarknader som Storbritannien, Tyskland, USA och Östeuropa. Studier har gjorts av företag inom många branscher, inkl. fordon och telekommunikation. Forskningen leder till utveckling av modeller och metoder som företag kan använda för att öka sin internationella konkurrenskraft.

Anders blev civilingenjör i industriell ekonomi 1980 och ekonomie doktor 1986 vid Tekniska Högskolan i Linköping. Avhandlingen avser strategisk planering och omvärldsbedömningar och studier gjordes främst inom koncernerna ASEA och Ericsson. Han blev docent i företagsekonomi 1994 vid Stockholms universitet samt professor i företagsekonomi vid Växjö universitet 2000. 

Han är en idrottsamatör med de främsta meriterna Smålandsmästare i bordtennis för 15-årslag 1971 med Värnamo BTK samt tiden 2.47 på Lidingöloppets 30 km 1981. 

Undervisning

Anders undervisar på alla nivåer: kandidat-, magister/master- och doktorandnivån. Han ansvarar för kurser med anknytning till forskningen och han föreläser, håller seminarier, handleder och examinerar.

Forskning

Anders har fått fler än 100 arbeten publicerade. Dessa inkluderar:

  • Artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter som Strategic Management Journal, Global Strategy Journal, Journal of Business Research, International Marketing Review och Journal of International Entrepreneurship.
  • Bland annat tre monografier som har publicerats av förlaget Routledge i London och New York.
  • Flera bokkapitel.
  • Ett stort antal bidrag till internationellt ledande konferenser som arrangerats av bland annat Strategic Management Society, Academy of Management och Academy of International Business.

Uppdrag

Anders är sedan 2014 redaktör för den vetenskapliga tidskriften European Business Review.

Som sakkunnig har han fler än 100 gånger granskat vetenskapliga arbeten som har skickats till ledande journaler, bokförlag och konferenser. Granskningar har gjorts på uppdrag av bland annat journalerna Asia Pacific Management Review, Entrepreneurship and Regional DevelopmentEuropean Business ReviewEuropean Journal of Marketing, International Business Review, International Marketing Review, Journal of Business Research, Journal of Administrative and Social Sciences, Journal of Economic Behavior and Organization, Management Research News, Management Research Review, Scandinavian Journal of Management, Strategic Management Journal och Telecommunications Policy samt bokförlagen Prentice Hall Europe, Routledge Research och Addison-Wesley.

Anders utnämdes 2009 till:

"Outstanding Reviewer on European Business Review
at the Emerald Literati Network 2009 Awards for Excellence"

Som sakkunnig medverkar han också ofta vid bedömning av sökandes kompetenser inför befordringar och tillsättningar av tjänster för lektorer, docenter och professorer. Vidare opponerar han vid doktorsdisputationer och ingår i betygskommittéer.

Slutligen har Anders stor erfarenhet av interna uppdrag. Denna har han fått genom att bland annat vara ordförande för forskarämneskollegiet i företagsekonomi 2001-2006, ledamot i fakultetsnämnden för samhällsvetenskap och ledamot i Ekonomihögskolans råd för kompetens och rekrytering.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))