Anders Raustorp

Docent
+46480446358
+46725949500
5, Arena 2, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Anders är Docent i sjukgymnastik med inriktning mot fysisk aktivitet. Han är idrottslärare och legitimerad sjukgymnast. Har sedan 1996 arbetat med idrottslärarutbildningen, idrottsmedicinska kurser, idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Kalmar från 2010 Linneuniversitetet och från 2011 delvis vid Göteborgs Universitet. 

Forskning

Anders disputerade i mars 2005 på Karolinska Institutet Neurotec Department på en avhandlingen Physical activity, body composition and physical self-esteem among children and adolescents. Han är ledare för den svenska delen av det internationella forskningsprojektet. Measuring Physical avtivity BMI and Self Esteem among schoolchildren in Sweden U.S. and Australia. Genom att samarbeta internationellt etablerar forskargruppen steg per dag rekommendationer för barn. ungdomar och vuxna. Anders har introducerat stegräknaren i svensk forskning och som en metod inom fysioterapi/sjukgymnastik och han är en auktoritet inom stegräknarforskning. Andra forskningsområden är är Fysisk aktivitet och Byggd miljö: Kidscape Förskolebarns och skolbarns skolmiljö (i.e skolgård) och dess betydelse för fysisk aktivitet och skydd mot skadlig UV strålning. Barn till fots: Skolbarns fysiska aktivitet i olika urbana miljöer. ABIS projektet Barn diabetes prevention. Danska Livsmedelsverkets kartläggning av kostintag och fysisk aktivitet. Anders hade en central position i skapandet av Fysisk aktivitet på recept .

Uppdrag

Ett antal internationella uppdrag kan nämnas såsom för WHO i Childhood obesity prevention (2009), Physical Activity in Primary Health Care (2013) för WCPT (World Confederation of Physical Therapists) i Health Promotion (2013). Anders är Studierektor på Forskarutbildningen i Kost och Idrottsvetenskap på Göteborgs Universitet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)