Jag är kommunikatör inom sektionen för forskningskommunikation och internkommunikation på kommunikationsavdelningen. Arbetar främst med fakulteten för samhällsvetenskap, dels som kontaktperson för forskningskommunikation och dels som ledningsstöd för fakultetsledningen (Kom-partner). Jag arbetar även med exempelvis våra Kunskapsmiljö Linné.

Mycket av mitt arbete handlar om forskargrupper, forskningsprojekt, nyheter och reportage. Jag sitter därför inne med en del kunskap om taggning, sökblock och andra teknikaliteter i vårt publiceringsverktyg Episerver.

Jag är svag för semikolon, kapitäler och kluriga uttryck som "måndag åttadar". Sitter på tredje våningen i universitetsbiblioteket i Växjö, men nås förstås även via mejl, mobil eller Zoom.