Anders Svensson

Anders Svensson

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor  och docent inom vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap där jag är birtädande prefekt. Utöver detta är jag biträdande vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA).

Årligen genomför CISA konferenser och seminarier i samverkan med klinik där studenter, yrkesverksamma, myndigheter, nationella och internationella forskare inom området föreläser. Syftet är att stärka forskningsöverbyggnaden och öka möjligheterna till interprofessionell kompetensutveckling inom akut vård liksom att i samverkan med omgivande samhälle, utveckla och stärka forskarmiljön såväl nationellt som internationellt.

Undervisning

Jag undervisar främst i akutsjukvård på sjuksköterskeutbildningen, i specialistprogrammen samt på polisutbildningen.

Forskning

Jag disputerade 2019 med avhandlingen ”Räddningsaktörers tidiga närvaro vid akuta situationer på svensk landsbygd”.

Min forskning kretsar kring de räddningsaktörer som utalarmeras i landsbygdsområden i syfte att komma först på plats till en hjälpsökande. I Sverige har händelse av akut sjukdom eller skada utanför sjukhus sedan årtionden tillbaka varit synonymt med rekvirering av ambulans. Dock har en generell ökning av ambulansens responstider (tiden från 112 samtal till att ambulansen är framme hos den hjälpsökande) resulterat i att fler räddningsaktörer utalamerats för att garantera en tidig närvaro i väntan på ambulans ankomst. Företrädelsevis har räddningstjänstpersonal, men på senare år även hemsjukvårdssjuksköterskor, utalarmerats i enighet med Socialstyrelsens föreskrifter gällande i väntan på ambulans (IVPA) uppdrag. Upplevelser av att utalarmeras i landsbygdsområden, där räddningsaktören allt som oftast känner den hjälpsökande, är dock sparsamt beforskat. Likaså saknas kunskap kring uppdragens karaktär, det vill säga vilka hjälpsökande de möter, allvarlighetsgraden av deras tillstånd samt resultatet av räddningsaktörens behandling. Ett uppdrag som kräver att räddningsaktörena erhåller stöd såväl före, under som efter genomfört uppdrag.

Uppdrag

  • Biträdande prefekt institutionen för hälso- och vårdvetenskap.
  • Biträdande vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA).
  • Ledamot i Vetenskapliga rådet, Region Kronoberg.
  • Ledamot i rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete, Linnéuniversitetet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))