Profilbild

Anders Svensson

Universitetsadjunkt
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470708366
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är adjunkt inom akutsjukvård vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Sedan 2015 har jag varit antagen till forskarutbildningen vid institutionen och planerar att disputera vårterminen 2019. Utöver detta är jag programansvarig för institutionens specialistsjuksköterskeutbildningar inom akut vård samt biträdande vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA) www.lnu.se/cisa.

Årligen genomför CISA konferenser och seminarier i samverkan med klinik där studenter, yrkesverksamma, myndigheter, nationella och internationella forskare inom området föreläser. Syftet är att stärka forskningsöverbyggnaden och öka möjligheterna till interprofessionell kompetensutveckling inom akut vård liksom att i samverkan med omgivande samhälle, utveckla och stärka forskarmiljön såväl nationellt som internationellt.

Undervisning
Jag undervisar främst i akutsjukvård på sjuksköterskeutbildningen, i specialistprogrammen samt på polisutbildningen.

Forskning
Min forskning kretsar kring de räddningsaktörer som utalarmeras i landsbygdsområden i syfte att komma först på plats till en hjälpsökande. I Sverige har händelse av akut sjukdom eller skada utanför sjukhus sedan årtionden tillbaka varit synonymt med rekvirering av ambulans. Dock har en generell ökning av ambulansens responstider (tiden från 112 samtal till att ambulansen är framme hos den hjälpsökande) resulterat i att fler räddningsaktörer utalamerats för att garantera en tidig närvaro i väntan på ambulans ankomst. Företrädelsevis har räddningstjänstpersonal, men på senare år även hemsjukvårdssjuksköterskor, utalarmerats i enighet med Socialstyrelsens föreskrifter gällande i väntan på ambulans (IVPA) uppdrag. Upplevelser av att utalarmeras i landsbygdsområden, där räddningsaktören allt som oftast känner den hjälpsökande, är dock sparsamt beforskat. Likaså saknas kunskap kring uppdragens karaktär, det vill säga vilka hjälpsökande de möter, allvarlighetsgraden av deras tillstånd samt resultatet av räddningsaktörens behandling. Ett uppdrag som kräver att räddningsaktörena erhåller stöd såväl före, under som efter genomfört uppdrag. Avhandlingen syftar därav till att i landsbygdsområden beskriva räddningsaktörers erfarenheter av en tidig närvaro och karaktären av deras uppdrag i akuta situationer med fokus på stödbehov.

Uppdrag
Biträdande vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA).

Programansvarig för specialistutbildningar inom ambulans, akutmottagning, anestesi, operation och intensivvård i samverkan med Carina Elmqvist.

Intern representant för HV i polisutbildningens programråd.

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))