Andreas Backman

Andreas Backman

Universitetsadjunkt
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
369, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Sjökapten samt magister i sjöfartsvetenskap, vidareutbildning inom nordic master in maritime management samt köp och försäljning av fartyg.  Mina främsta kunskapsområden och erfarenheter finns inom säkerhet, teknik, projektledning samt undervisning. 

Forskning

*VR till sjöss en studie över om och hur VR kan användas som ett verktyg för att förbättra och komplettera dagens maritima utbildning

*Bystander Intervention Training, utvecklingsprojekt inom den grundläggande säkerhetsutbildningen.

 

Uppdrag

Uppdragsutbildningar inom basic safety och räddningsfarkoster, beredskapsbåtar för personal från marinen. (Soldater och Officerare).  

Fartygsansvarig för M/S Sture, mindre arbetsbåt för manövreringsövningar inom Kalmarhamn.

Uppdragsutbildning inom basic safety för intendenturpersonal samt driftsbesättning från rederier inom sjöfartssektorn.