Andreas Ebbelind

Andreas Ebbelind

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Min undervisning centreras kring tre olika delar. Den mest framträdande är undervisning i 1FP003 och 1FL006, båda handlar om matematikundervisning i förskolan. Utöver denna inriktning är jag kursansvarig för 1MD162, en kurs som ges på engelska och riktar sig till grundskollärare, åk 4-6. Deltagarna på denna kurs brukar vara från stora delar av världen. Jag handleder även examensarbeten, grundlärarutbildningen.

Forskning

Som en del i projektet Matematiklärares professionella identitetsutveckling (The Makings of a Mathematics Teacher på engelska) undersöker jag hur matematiklärares yrkesidentiteter utvecklas innan de tar examen. Jag försöker förstå hur lärarstudenters engagemang i sina lärarutbildningsprogram eller i sammanhang i eller utanför sina skolor relaterar till förändringar i deras yrkesmässiga berättelser om sig själva. För mer information om ”The Makings” se länk nedan.

Sedan 2019 har även ett intresse ökat relaterat till lärarutbildarnas genomförande av undervisning på lärarutbildningen och vad som lärarstudenter uppfattar som viktigt i specifika undervisningssituationer. Denna del av min forskning bedrivs i samarbete med Tracy Helliwell, University of Bristol. 

Om lärarutbildning är mitt ena fokus så är förskola och förskoleklass det andra. I relation till förskola och förskoleklass deltar jag i två olika forskningssammanhang. Det första är PiF, problemlösning i förskoleklass, mer information finns nedan. Det andra är en tvärvetenskaplig grupp som tittar på Design för/i lärande utifrån digitala verktyg.

Under CERME 12, Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 2022, var jag gruppledare för TWG 18a som behandlade forskning om lärarutbildning. Jag kommer även ingå i den grupp som ansvarar för professionell yrkesutveckling och lärarutbildning TWG 18 under Cerme 13, 2023. 

Är invald som ledamot för den internationella konferensen MAVI (Mathematical Views). Som ledamot har jag två roller varav den första är att driva frågor relaterade till konferensen och den andra är att fungera som en internationell programkommitté, IPC. Kommer även att anordna MAVI i Växjö antingen 2024 eller 2025. 

Uppdrag

Jag är sedan 2020 programrådsledare "Programrådet för förskollärarexamen" och kommer leda det arbetet fram tills sista december 2025. Som programrådsledare leder jag arbetet som särskilt ska bevaka att utbildningsmomenten sammantaget bidrar till att studenterna ges förutsättningar att uppnå examensmål och allmänna mål för högskoleutbildning, dvs. att progression och helhet i programstudierna säkras. Vi i rådet har ett kursövergripande perspektiv och ansvara för kvalitetsbevakning och -utveckling för aktuellt program i syfte att säkerställa förutsättningar för helhet och progression mot utbildningsmålen genom programstudierna.

Har genomför som projektledare: Utveckling av pilotkurser, hybrid, inom förskollärarutbildning mellan 2020-2022. Projektet är finansierat av RUL och projektgruppen förväntas avsluta och återrapportera under vårterminen 2022. 

Mellan 2023 - 2025 kommer jag tillsammans med Marina Wernholm och Emelie Patron driva nätverket "Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande" Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte samt utveckling av kunskaper och undervisning i samarbete mellan lärarutbildare och yrkesverksamma förskollärare och lärare i förskola, skola och fritidshem. Vid samtliga nätverksträffar kommer erfarenhetsutbyte att vara ett stående inslag. Övriga initiativ kan tillexempel, men inte uteslutande, innebära utprövning av nya digitala verktyg inom såväl lärarutbildning som yrkesverksamhet, inkludering av erfarenheter från lärarutbildning in i yrkesverksamhet och vice versa samt initiativ till praktiknära forskning av såväl nya som pågående digitala inslag inom samtliga verksamheter.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Ebbelind, A., Palmér, H. (2019). Tal och mönster. Skolverket.

    Denna text handlar om undervisning och lärande av naturliga tal och mönster. Textens första del tar utgångspunkt i begreppet tal och vad en god begreppsförståelse för tal kan innebära för elever i förskoleklass. Därefter följer en del om mönster – vad är ett mönster i matematisk mening och vad kan det innebära för elever i förskoleklass att utforska och beskriva mönster? 

    .