Andreas Ebbelind

Andreas Ebbelind

UNIVERSITETSLEKTOR
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Som en del i projektet Matematiklärares professionella identitetsutveckling (The Makings of a Mathematics Teacher på engelska) undersöker jag hur matematiklärares yrkesidentiteter utvecklas innan de tar examen. Jag försöker förstå hur lärarstudenters engagemang i sina lärarutbildningsprogram eller i sammanhang i eller utanför sina skolor relaterar till förändringar i deras yrkesmässiga berättelser om sig själva. För mer information om ”The Makings” se länk nedan.

 

Uppdrag

Som programrådsledare för "Programrådet för förskollärarexamen" leder jag arbetet som särskilt ska bevaka att utbildningsmomenten sammantaget bidrar till att studenterna ges förutsättningar att uppnå examensmål och allmänna mål för högskoleutbildning, dvs. att progression och helhet i programstudierna säkras. Vi i rådet har ett kursövergripande perspektiv och ansvara för kvalitetsbevakning och -utveckling för aktuellt program i syfte att säkerställa förutsättningar för helhet och progression mot utbildningsmålen genom programstudierna.

Driver som ansvarig tillsammans med Hanna Palmer nätverket "Matematik i förskolan genom digitala verktyg". Målet med nätverket är att utveckla matematikundervisning i förskolan med stöd av digitala verktyg, både teoretiskt och praktiskt. För att lyckas med detta är nätverket ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och verksamma förskollärare från förskolor i närliggande kommuner. Planeringen av nätverksträffarna utgår ifrån nätverkets mål samt utvärderingar och önskemål från deltagarna.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))