Andreas Ebbelind

Andreas Ebbelind

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Undervisar mestadels om matematikundervisning i förskolan. Utöver detta är jag kursansvarig för 1MD162, en kurs som ges på engelska och riktar sig till grundskollärare, åk 4-6 samt handleder även examensarbeten, grundlärarutbildningen. Kommer fram tills sommaren 2025 vara delaktig i det högskolepedagogiska lyftet (se nedan projekt).

https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-att-utveckla-en-multimodal-undervisningsdesign-med-digitala-verktyg/

Forskning

2024 - 2026: FIP - Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass.

Projektledare för det Skolforskningsinstitutet finansierade projektet: FIP - Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass. Övriga forskare: Hanna Palmer (Lnu) och Jorryt van Bommel (HDa). Studien kommer genomföras under tre år i samarbete mellan tre forskare och fem lärare i förskoleklass. Detta samarbete har pågått i flera år redan, men fokus har tidigare legat på problemlösning (PiF - Problemlösning i Förskoleklass). Eftersom studien sker på plats i förskoleklasser kommer kunskap från studien att i stor utsträckning kunna omsättas till förskoleklasser generellt.

2024 - 2027: Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen genom multimodal undervisning och deras skapande av digitala animationer.

Deltagande forskare i det för vetenskapsrådet finansierade projektet: Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen genom multimodal undervisning och deras skapande av digitala animationer (Projektledare Marina Wernholm).

2011 - Tills vidare: Makings och BeMT

Som en del i projektet Matematiklärares professionella identitetsutveckling (The Makings of a Mathematics Teacher på engelska) undersöker jag hur matematiklärares yrkesidentiteter utvecklas innan de tar examen. Sedan 2019 har även ett intresse ökat relaterat till lärarutbildarnas genomförande av undervisning på lärarutbildningen och vad som lärarstudenter uppfattar som viktigt i specifika undervisningssituationer. Denna del av min forskning bedrivs i samarbete med Tracy Helliwell, University of Bristol. 

CERME 12, 13 och 14, Cermer: Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Cerme 12: Gruppledare för TWG 18a lärarutbildning. Cerme 13 2023: "Co-leader" professionell yrkesutveckling och lärarutbildning. Cerme 14 2025: "Co-leader" professionell yrkesutveckling och lärarutbildning.

Ledamot i styrelsen för den internationella konferensen MAVI (Mathematical Views). Som ledamot har jag två roller varav den första är att driva frågor relaterade till konferensen och den andra är att fungera som en internationell programkommitté, IPC. Kommer även att anordna MAVI i Växjö 2025. 

Uppdrag

2020 - 2025: Programrådsledare för förskollärarexamen 

Som programrådsledare leder jag arbetet som särskilt ska bevaka att utbildningsmomenten sammantaget bidrar till att studenterna ges förutsättningar att uppnå examensmål och allmänna mål för högskoleutbildning, dvs. att progression och helhet i programstudierna säkras.

2023 - 2025: Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande

Driver tillsammans med Marina Wernholm och Emelie Patron nätverket "Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande" Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte samt utveckling av kunskaper och undervisning i samarbete mellan lärarutbildare och yrkesverksamma förskollärare och lärare i förskola, skola och fritidshem. Vid samtliga nätverksträffar kommer erfarenhetsutbyte att vara ett stående inslag. Övriga initiativ kan tillexempel, men inte uteslutande, innebära utprövning av nya digitala verktyg inom såväl lärarutbildning som yrkesverksamhet, inkludering av erfarenheter från lärarutbildning in i yrkesverksamhet och vice versa samt initiativ till praktiknära forskning av såväl nya som pågående digitala inslag inom samtliga verksamheter.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Ebbelind, A., Palmér, H. (2019). Tal och mönster. Skolverket.

    Denna text handlar om undervisning och lärande av naturliga tal och mönster. Textens första del tar utgångspunkt i begreppet tal och vad en god begreppsförståelse för tal kan innebära för elever i förskoleklass. Därefter följer en del om mönster – vad är ett mönster i matematisk mening och vad kan det innebära för elever i förskoleklass att utforska och beskriva mönster? 

    .