Andreas Eckert

Andreas Eckert

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Med en bakgrund som gymnasielärare som disputerat i matematikdidaktik så engagerar jag mig i frågor som rör lärarutbildningen med särskilt intresse mot lärande och undervisning i matematik. Det har rört frågor om lärares professionalitet, undervisningens ämnesinnehåll, programmering i matematikundervisningen och användningen av digitala verktyg.

Undervisning

När jag inte är engagerad i forskningsprojekt så undervisar jag studenter på universitetet som är blivande grundskole- eller gymnasielärare i matematik. Fokus ligger ofta på användning av digitala verktyg och programmering med avstamp i min egen forskning.

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger i praktiknära forskning i matematikklassrummet. Det betyder att jag studerar lärares och elevers agerande i klassrummet, ofta i samarbete med verksamma lärare. Senaste projektet var DigiMath som finansierades av skolforskningsinstitutet. Där arbetade vi tillsammans med verksamma lärare på grundskolan med lektionsupplägg som utnyttjar potentialen i befintlig teknik i klassrummet för att förstärka matematikundervisningen på olika sätt. Några resultat av detta projekt, samt lektionsmaterialen, hittar du på digimath.se

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)