Andreas Jansson

Andreas Jansson

Docent
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470708230
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag arbetar som universitetslektor i företagsekonomi, med inriktning mot redovisning och bolagsstyrning. Min forskning handlar framförallt om hur förgivettagna föreställningar och begrepp styr utveckling och funktionssätt av redovisning och bolagsstyrning. Jag bedriver även forskning om betydelsen av rykte och media inom bolagsstyrning, samt hur förändringar i redovisningsnormer påverkar redovisningens användare. Jag undervisar framförallt i redovisningsteori på grund- och avancerad nivå, samt i bolagsstyrning och metod. Dessutom handleder jag examensarbeten inom redovisning och bolagsstyrning.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)