Andreas Linderholt

Andreas Linderholt

Docent
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Artikel om ljud i träbyggnader

Spridning av ljud i träbyggnader är ett område som forskare från institutionen för maskinteknik är involverade i. Jörgen Olsson försvarade sin doktorsexamen inom detta område inom strukturell dynamik/akustik förra året, med Andreas Linderholt som handledare.

Jörgen och Andreas har nu publicerat artikeln Measurements of low frequency impact sound frequency response functions and vibrational properties of light weight timber floors utilizing the ISO rubber ball online på ScienceDirect.com. Du kan ladda ner artikeln här (tillgänglig gratis fram till 28 maj 2020).

Jörgen och Andreas har också publicerat artikeln Low-frequency impact sound of timber floors: A finite element–based study of conceptual designs online på SAGE Publishing and Building Acoustics.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))