Andreas Linderholt

Andreas Linderholt

Docent
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsområde är strukturdynamik. Jag ägnar mig bland annat åt experimentell dynamik, numeriska modeller och simulering.

Inom strukturdynamik studerar vi vad som händer med en struktur när den utsätts för en belastning som ändras med tiden. Vi undersöker strukturers dynamiska beteenden med avseende på prestanda, komfort, livslängd, ljud och vibrationer, samt hur man på olika sätt kan förhindra eller få kontroll över dessa förlopp.

Vind-inducerade vibrationer i höga och lätta byggnader

Inom området vind-inducerade vibrationer i höga och lätta byggnader ingår modellering av komponenter och hela byggnader. De dynamiska modellerna måste vara tillräckligt komplexa för att beskriva dynamiken hos byggnaden. Samtidigt måste modellerna vara enkla för att bli praktiskt användbara. Artikeln "Reduced and test-data correlated FE-models of a large timber truss with dowel-type connections aimed for dynamic analyses at serviceability level" av Pierre Landel och Andreas Linderholt, undersöks modeller, representerande ett stabiliserande ramverk till en byggnad, oav lika komplexitetsgrade. Modellernas data jämförs med data från vibrationsprov. Nedan länkas till artikeln:

https://authors.elsevier.com/sd/article/S0141-0296(22)00338-8

Artiklar om ljud i träbyggnader

Spridning av ljud i träbyggnader är ett område som forskare från institutionen för maskinteknik är involverade i. Andreas Linderholt har, tillsammans med Jörgen Olsson vid RISE som tagit sin doktorsexamen vid Linnéuniversitetet, publicerat flera artiklar i detta ämne.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)