Profilbild

Andreas Nordin

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708318
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Andreas Nordin är docent i pedagogik och bedriver forskning inom områdena utbildningspolitik, utbildningsreformer och läroplansteori med särskilt fokus på hur dessa områden formeras och beforskas i gränslandet mellan nationella och transnationella arenor. Ingår i forskningsmiljöerna Läroplansteori och Didaktik (SITE) vid Linnéuniversitetet och Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP) vid Uppsala Universitet. Andreas är redaktör för tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige.

Andreas Nordin is associate professor in education. He conducts research within the following areas: education policy, curriculum theory, politics of education and philosophy of education. He is a member of the research groups Curriculum and Didactics (SITE) at the Linnaeus University and Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP) at Uppsala University. Andreas is editor of the journal Pedagogisk Forskning i Sverige.

Forskning

You can follow my research on Researchgate and Google Scholar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))