Andreas Nordin

Andreas Nordin

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Andreas Nordin is associate professor in education. He conducts research within the following areas: curriculum theory, comparative and international education and education policy. He is a member of the research group Curriculum and Didactics (SITE) at the Linnaeus University and associate member of Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP) at Uppsala University. He is also a member of the Non-affirmative theory network. Andreas is head of Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring. He is also editor of the journal Pedagogisk Forskning i Sverige.

Andreas is part of the research project : Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison.

He is also advicer to the research project: NordEd: Den nordiske utdanningsmodell: historisk fremvekst, komparative perspektiver og nåtidige reforhandlinger.

Forskning

You can follow my research on Researchgate and Google Scholar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))