Jag är en legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri. Sedan 2019 doktorerar jag i vårdvetenskap. Jag har arbetat på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö sedan 2004.

Undervisning

Jag är huvudhandledare för sjuksköterskestudenter som gör sin psykiatriska VFU på den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Forskning

Jag forskar om patientdelaktighet i rättspsykiatrisk vårdmiljö. Mitt forskningsintresse handlar i huvudsak om hur rättspsykiatrisk vård hanterar de utmaningar som finns i att arbeta för att vårda och rehabilitera patienter samtidigt som den ska upprätthålla samhällsskydd och är en del av det rättsvårdande systemet.

Jag är doktorand i projektet USEFOR, (patentdelaktighet i rättspsykiatrisk vård) som en del av det Forte-finansierade projektet FOR-Evidens - UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM RÄTTSPSYKIATRI: tvärvetenskaplig kartläggning och metodutveckling för en mångfacetterad och sårbar patientgrupp.

Uppdrag

Sekreterare för nätverket Delaktighet I Psykiatrisk tvångsvård (DIPS) i sydöstra Sverige där kliniskt verksamma och akademiker samverkar för att utveckla former för att stödja delaktighet i psykiatrisk tvångvård.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)