Andreas Stephan

Andreas Stephan

Professor, prodekan
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har en examen som civilingenjör i industriell ekonomi från Technische Universität Berlin (TU Berlin) och har disputerat i nationalekonomi vid Humboldt-Universität zu Berlin.

Forskning

Mina forskningsintressen är relaterade till klimat- och skogspolitik, ESG och finansmarknader, och grön investering och finansiering. Flera av mina forskningsprojekt handlar om innovation och grön hållbar omställning av industrin. Jag är Associate Editor för tidskrifterna Eurasian Economic Review och Business Strategy and the Environment. Mina preprints kan man hitta här och senaste publicerade artiklar här.

Uppdrag

Sedan maj 2023 är jag prodekan för Ekonomihögskolan.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))