Andreas Svensson

Andreas Svensson

Docent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
42028, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i Evolutionär Ekologi.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kurserna Evolutionsbiologi och genetik (1Bi004), Beteendeekologi (1Bi003) och Etologi (2Bi004). Jag undervisar även i ekologi, miljövetenskap, vetenskapsteori och statistik.

Forskning

Min forskning handlar om beteendestrategier hos djur, med framförallt fiskar som modellorganismer. Mina forskningsprojekt handlar bland annat om:

-Hur manipulerar parasiter sina värddjurs beteende?
-Hur förändrar evolutionen främmande fiskarter när de invaderar våra vatten?
-Vilken roll har karotenoider och andra pigment i djurs färgsignaler?
-Vad påverkar djurs strategier för aggressivitet?
-Vilka strategier finns när djur skall välja partner?
-Vilka konflikter kan uppstå när hannen, honan eller båda tar hand om ungarna?

Mer information kan du hitta i publikationslistan (Diva) här under, och på min privata forskningshemsida: http://pandreassvensson.wordpress.com/


Performace Lecture: Parasiten som gör sitt värddjur till en självmordskandidat

Föreläsning om parasiter på Kunskapskanalen
Föreläsning om parasiter på Kunskapskanalen Se videoklippet här
Andreas i Talkshow i P1 - om manipulerande parasiter
Andreas i Talkshow i P1 - om manipulerande parasiter Lyssna här

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)