Andrei Khrennikov

Andrei Khrennikov

Professor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Andrei Khrennikov är professor i tillämpad matematik på institutionen för matematik vid Linnéuniversitetet. Andrei är ledare för forskargruppen International Center for Mathematical Modeling (ICMM) och har även arrangerat ett tjugotal konferenser inom området kvantteori vid universitetet.

Växjökonferensen inom kvantteori

År 2000 arrangerade forskargruppen International Center for Mathematical Modeling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM) den första konferensen inom kvantteori vid Linnéuniversitetet (då Växjö universitet). Grunden till konferensen var den revolution inom området som ägde rum i slutet av 1900-talet.

Konferensen är tvärvetenskaplig och dess teman har varierat genom åren, men den rör sig inom områden som kvantteori (inklusive filosofiska frågor), kvantexperiment och kvantteknologier. Den är årligen återkommande och därmed den längsta kontinuerliga serien av konferenser inom kvantteori.

Konferensserien karakteriseras inte minst av två utmärkande egenskaper:

  • En öppenhet för uttryckandet av åsikter om ursprunget för eller problemen med kvantmekaniska grunder och deras förhållande till sannolikhetsteorins problem och möjliga sätt att lösa dem.
  • En aktiv blandning av ledande experter inom teori och experiment, och till och med några filosofer.

På så vis är denna konferensserie unik. Man kan inte hitta någonting liknande någon annanstans i världen.

Social Laser in Action: from Color Revolutions to Brexit and Donald Trump

Föreläsning av Andrei Khrennikov vid Foundations of Quantum Mechanics and Technology 2017, en internationell konferens inom kvantmekanik vid Linnéuniversitetet.

Kvantpartiklar håller mystisk kontakt – trots stora avstånd

Reportage från Quantum and Beyond 2016, en internationell konferens inom kvantmekanik vid Linnéuniversitetet.

För fler filmer från konferenserna och mer information om min forskning, se min engelska sida.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)