Andrejs Ozolins

Andrejs Ozolins

Docent
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina främsta undervisningsområden är vetenskaplig, framförallt kvantitativ, metod, på alla nivåer inom psykologiämnet, från grundutbildning nivå 2 till forskarutbildning. Häri ingår också bivariat och multivariat statistik. SPSS är ett bra verktyg i sammanhanget.

Mina forskningsintressen utgår från personlighetspsykologin och särskilda tillämpningar är personlighetsdrag hos olika programstudenter, inte minst i relation till nationella programmål. Ytterligare ett projekt handlar om self-compassion.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)