Anette Lindahl Alrutz

Anette Lindahl Alrutz

Fakultetssekreterare
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som fakultetssekreterare på fakulteten för teknik. Jag är administrativt stöd till fakultetsstyrelsen, dekanens beslutsmöten och ledningsrådet.

Jag är sammankallande till fakultetens kurs- och utbildningsråd (KUR). KUR:s uppgift är att granska kursplaner och bereda inför fastställande. Ingår i FTKs webbgrupp där vi arbetar i systemet Episerver.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)