Anette Andersson

Universitetsadjunkt
Institutionen för byggteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter

Programansvarig Byggnadsutformning.

Undervisar i kurserna Byggnadsprojekt Systemhandlingar, Arkitektur- och Byggnadsteknisk historia samt Fysisk planering med stadsbyggnad.

Handleder examensarbeten.

Forskning

Välmående i trähus

Boendeattraktivitet i flerbostadshus i trä