Anette Bertilsson

Anette Bertilsson

Utbildningsplanerare
Fakultetskansliet för ekonomihögskolan Ekonomihögskolan
A2082, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

I Kalmar ansvarar jag för utbildningsplaneringen vilket innefattar terminsplanering av kurser, antagningsstatistik och planeringstal, program- och kurstillfällen, programplaner och strukturer, examinatorslistan samt har hand om beslut av reservantagning. Programadministration ingår även i mina arbetsuppgifter.