Profilbild

Anette Forsberg

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
+46480497015
ABW:22063, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Forskning

Jag forskar om journalistik, och har främst intresserat mig för den del av journalistikforskningen som rör journalistiskt innehåll med fokus på processer och villkor för hur journalistiska texter och berättelser skapas. Detta inkluderar textkonstruktioner, relationer mellan journalister och deras nyhetskällor samt etiska perspektiv på journalistiskt berättande och källrelationer. Ett forskningsområde är medierad sorg, dvs hur journalistiken och även sociala medier berättar om sorg och sorgeyttringar i samband med brott och olyckor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)