Anette Lennartsson

Ekonomihandläggare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
+46470708516
Spara kontaktuppgifter
Ekonomihandläggare: administrerar leverantörsfakturor, kundfakturor, reseräkningar/utlägg, arvodesräkningar, uppföljning av driftkonton/expenser, interndebiteringar och omföringar inom/utom institutionen m m