Anette Lennartsson

Ekonomihandläggare Spara kontaktuppgifter

Ekonomihandläggare för fakultetskansliet FKH, Institutionen för film och litteratur, Institutionen för språk samt Institutionen för svenska språket.

Jag arbetar bland annat med hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor, reseräkningar, utlägg, arvodesräkningar, friskvårdsbidrag, uppföljning av driftkonton/expenser, interndebiteringar och omföringar mm.