Angela Marx Åberg

Angela Marx Åberg

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lärare i språkdidaktiskt inriktade kurser inom ämnena tyska och svenska som andraspråk.

Undervisning

Undervisar ämnesdidaktiskt inriktade kurser inom ämneslärarprogrammet för blivande lärare i tyska, franska och svenska som andraspråk, samt för verksamma lärare i tyska inom Nordiskt masterprogram för språklärare. Handleder självständiga arbeten inom ämneslärarprogrammet (tyska) och grundlärarprogrammet (svenska). 

Forskning

Föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL).

Forskningsintresset ligger främst vid olika aspekter av läsmotivation i relation till undervisning, samt arbete med litterära texter i språkundervisning.

Uppdrag

Programansvarig för Nordiskt masterprogram för språklärare, inriktning engelska, franska eller tyska.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))