Angela Marx Åberg

Angela Marx Åberg

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lärare i språkdidaktiskt inriktade kurser inom ämnena tyska och svenska som andraspråk. Forskare inom ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot undervisning i tyska, moderna språk och svenska som andraspråk.

Undervisning

Undervisar ämnesdidaktiskt inriktade kurser inom ämneslärarprogrammet för blivande lärare i tyska, franska och svenska som andraspråk, samt för verksamma lärare i tyska inom Nordiskt masterprogram för språklärare. Handleder självständiga arbeten inom ämneslärarprogrammet (tyska). 

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger främst vid olika aspekter av läsmotivation i relation till undervisning, samt arbete med litterära texter i språkundervisning. Jag har även fördjupat mig i begreppet autenticitet i förhållande till undervisning, när undervisningen blir "på riktigt".

Uppdrag

Programrådsledare för Programrådet för ämneslärarexamen (Ämneslärarprogrammet och KPU)

Programansvarig för Nordiskt masterprogram för språklärare, inriktning engelska, franska eller tyska.

Del av ledningsgruppen för Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL).

Ledamot i styrgruppen för Litteraturdidaktiskt nätverk, https://ju.se/ldn

 

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))