Angelika Thelin

Angelika Thelin

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina tidiga akademiska meriter bestod i att jag läste till socionom vid socialhögskolan i Lund. I denna examen ingick bland annat kursen ”Social Security in Europe” vid Osnabrück universitet i Tyskland. En kurs som senare gav mig möjlighet att läsa ”Master's Degree in European Social Policy Analysis” vid Roskilde universitet i Danmark och Bath universitet i England. Till Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet kom jag 2006 från en tjänst som politisk sekreterare i riksdagen. Där arbetade jag i huvudsak med socialförsäkringsfrågor och med propositioner, motioner, interpellationer, frågor och rapporter. Tidigare har jag även haft anställning som socialsekreterare i Skåne och Stockholm, inom barn och familj.

Undervisning

Inom ramen för lektorstjänsten var jag ledare för socionomprogrammet mellan 2014 och 2017. Jag undervisar i socionomprogrammet i kurser om socialpolitik; utsatthet, livsvillkor och sociala interventioner; samt kommunikation, bemötande och ledning. 

Forskning

I slutet av 2013 disputerade jag med avhandlingen "Äldrefattigdom. Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag". I avhandlingen undersöks ekonomisk utsatthet, dess konsekvenser och människors hantering av problematiken utifrån en kvalitativ ansats. 

Efter disputation har jag fortsatt forska om levnadsvillkor, utsatthet och interventioner för äldre personer. Jag har också forskat om innovations- och implementeringsprocesser och ledarskapsfrågor. För närvarande jobbar jag i forskningsprojekt om etiska dilemman vid biståndshandläggning för personer med demens, ekonomisk våld mot äldre personer och utvecklingsprocessen "Barnets Bästa Gäller! i Kronoberg". 

Jag är del i följande forskarnätverk:

SODA vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

"The Norma Elder Law Research Environment" som återfinns inom juridiska fakulteten vid Lund Universitet. 

Connected children, som utgör ett forum för kunskapsbyggande, spridning och samverkan kring frågor om barn, unga och familjer i utsatta livssituationer vid Linnéuniversitetet

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))