Angelika Thelin

Angelika Thelin

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina tidiga akademiska meriter bestod i att jag läste till socionom vid socialhögskolan i Lund. I denna examen ingick bland annat kursen ”Social Security in Europe” vid Osnabrück universitet i Tyskland. En kurs som senare gav mig möjlighet att läsa ”Master's Degree in European Social Policy Analysis” vid Roskilde universitet i Danmark och Bath universitet i England. Till Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet kom jag 2006 från en tjänst som politisk sekreterare i riksdagen. Där arbetade jag i huvudsak med socialförsäkringsfrågor och med propositioner, motioner, interpellationer, frågor och rapporter. Tidigare har jag även haft anställning som socialsekreterare i Skåne och Stockholm, inom barn och familj.

Undervisning

Inom ramen för lektorstjänsten var jag ledare för socionomprogrammet mellan 2014 och 2017. Jag undervisar i socionomprogrammet i kurser om socialpolitik; utsatthet, livsvillkor och sociala interventioner; samt kommunikation, bemötande och ledning. 

Forskning

I slutet av 2013 disputerade jag med avhandlingen "Äldrefattigdom. Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag". I avhandlingen undersöks kvalitativt ekonomisk utsatthet, dess konsekvenser och människors hantering av problematiken. 

Efter disputation har jag fortsatt att forska om levnadsvillkor, utsatthet och interventioner för äldre personer. Jag har också forskat om innovations- och implementeringsprocesser och ledarskapsfrågor - både inom yrkesfältet omsorg samt barn och familj. För närvarande jobbar jag med forskning om etiska dilemman inom vård och omsorg vid nedsatt beslutsförmåga samt ekonomisk våld mot äldre personer. Jag är också del av praktiknära forskning, som genom forskningsprogrammet "Connected Children" följer utvecklingsprocesser inspirerade av av den skotska modellen Gifrec och som syftar till att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga. 

Jag är del i följande forskarnätverk:

Vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet:

Socialt arbete, funktionshinder och åldrande (SODA)

Forskning om interventioner och stöd för barn och unga (RISCY)

Vid Linnéuniversitetet: 

Hållbar hälsa

Nationellt och vid andra lärosäten: 

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

"The Norma Elder Law Research Environment" som återfinns inom juridiska fakulteten vid Lund Universitet. 

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))