Angelos Chatzimparmpas

Angelos Chatzimparmpas

Doktorand
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Examen:

  • Kandidat- och masterexamen i datavetenskap (Informatik & telekommunikationsteknik), från University of Western Macedonia, Grekland

Kort presentation:

Angelos Chatzimparmpas började studerande vid University of Western Macedonia, Grekland, 2012. Efter fem års studier fick han en masterexamen i informatik och telekommunikationsteknik i nov 2017. Under de två sista åren genomförde Angelos två praktikplatser: i ett privat företag (Web Expert) som dataprogrammerare och vid CTTC-forskningscentret i Spanien som webbutvecklare av IoTWorld-projektet. Under studierna var han medlem i sitt universitets Robotics Team och i en vetenskaplig grupp för ett interregionalt samarbetsprojekt för att förbättra SME: s konkurrenskraft. Vid sidan om studierna var han lärarassistent för många kurser. Angelos är mycket intresserad av Visual Analytics och hur man hittar lösningar för vetenskapliga utmaningar med hänvisning till problemet med Big Data-analys.

Undervisning

Lärarassistent för följande kurser:

  • 1DV516 - Algoritmer och avancerade datastrukturer (3 år)
  • 4ME501 - Programmering för digital humaniora (3 år)
  • 4DV800/4DV805 - Informationsvisualisering (2 år)
  • 4DV801/4DV806 - Tillämpad informationsvisualisering (2 år)
  • 1IK173 - Kvalitetssäkring i informationssystem (2 år)
  • 1DV437 - Introduktion till spelprogrammering (2 år)

Gästföreläsare för följande kurs:

  • 1ME321 - Webbteknik 1

Forskning

Angelos fokuserar på Visual Analytics (VA)metoder som till exempel kan användas för att göra smarta / komplexa system effektivare. Detta ämne är en del av arbetet inom forskargruppen DISA-VAESS som syftar till att bättre förstå och konstruera komplexa cyber-fysiska system. Han utvecklar grundläggande visuella analysprinciper, tekniker och verktyg för att analysera data och modeller i dessa system. Således kommer förtroendet för analysresultaten öka genom att analysmetoderna och de framtagna empiriska modellerna blir transparenta för slutanvändare. Som en följd av detta kommer användarna att kunna förutsäga beteendet hos cyber-fysiska system och rekonstruera de underliggande modellerna mer effektivt vid behov.

Uppdrag

Bidra väsentligt till forskningsområdet Visual Analytics och att påverka genom förbättrade komplexa system som används i praktiken.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)