Anita Gustafsson

Anita Gustafsson

Studievägledare
Kansliet för lärarutbildning Nämnden för lärarutbildning
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Drop-In studievägledning
Klicka på länken för att komma till zoom-rummet på tiderna nedan.

På övriga tider går det bra att ringa eller skicka ett mejl.

Jag är studievägledare för:

Förskollärarprogrammet för pedgogiskt verksamma
i förskolan 150 hp

Yrkeslärarprogrammet 90 hp

Special­pedagog­programmet 90 hp

Speciallärarprogrammet 90 hp
- Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
- Specialisering mot matematikutveckling
- Specialisering mot utvecklingsstörning

Lärarlyftet
Speciallärarprogrammet 90 hp
- Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
- Specialisering mot matematikutveckling
- Specialisering mot utvecklingsstörning

Lärarutbildning Linné
https://lnu.se/utbildning/vara-program/lararutbildning/

Lärarutbildningsportalen:
https://vfuportalen.lnu.se/larare/

Du som behöver komplettera dina tidigare studier för att få ut en lärarexamen från en lärarutbildning som påbörjades före 2011, får tillsvidare hänvisas till VAL projektet.