Anja Kalin

Anja Kalin

Universitetsadjunkt, prefekt
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är utbildad webbproducent och har en magisterexamen i audiovisuella studier. Vid sidan om min adjunktstjänst driver jag en enskild firma med fokus på trycksaksproduktion och webbproduktion.

Jag är även utbildad marinofficer och har tidigare jobbat på ubåtsflottiljen med placering i Karlskrona.

Undervisning

Jag undervisar i ämnet medieproduktion inom områdena trycksaksproduktion och webbproduktion.

Mer specifikt jobbar jag med bildanalys, bildbehandling, layout, design och typografi samt tryckprocessen. Inom webbproduktionen handlar det om sidbeskrivningsspråk såsom HTML och CSS, publiceringssystem samt användbarhet och tillgänglighet.

Jag undervisar i Adobeprogrammet, främst Photoshop, InDesign och Dreamweaver.

Uppdrag

För närvarande är jag prefekt för institutionen för medier och journalistik.