Min ny adress:

Prof. Dr. Anja Kraus
Department of Humanities and Social Sciences Education
Svante Arrhenius väg 20 A
S-106 91 Stockholm
Tel. +46/(0)8-1207 6789
Mail anja.kraus@hsd.su.se

Mina ämnen är allmändidaktik och utveckling av pedagogiska institutioner. Jag fokuserar främst på utvecklingen av metoder och metodologier för kvalitativt empiriskt forskningsarbete och då med estetiska teorier och ansatser.

Jag har dessutom utvecklat ett utbildningskoncept för ”forskningsskolor“. I min forskning intresserar jag mig för elevers heterogena förutsättningar för inlärning. Min tes är att det inte bara finns explicita utan också implicita (”tacit”) dimensioner av pedagogiska situationer. 

Jag har utforskat elevers erfarenheter, deras lärande, kroppsliga uttryck, konstellationer av tid och rum, konstbaserat lärande och habitus gentemot skolan etc. Jag har arbetat med fenomenologiska, praxeologiska, diskursteoretiska, performance teoretiska och andra teoretiska och empiriska ansatser.

Två instrument har utvecklats för att förbättra undervisningen och utforska skolan, ”öroninstallation“ och ”sensibla tröskeln“. Dessa instrument har jag introducerat i vetenskapliga diskurser. Ett tredje instrument som har utvecklats är "blickande glasögon" och "öroninstallation".

Se också: https://dranjakraus.wordpress.com och https://tacitdimensions.wordpress.com

Publikationer

Publikationer i urval

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)