Anki Lektorp

Anki Lektorp

Institutionssekreterare
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som utbildningsadministratör för följande institutioner i Växjö: 
Byggteknik
Byggd miljö och energiteknik
Maskinteknik 

I mina arbetsuppgifter ingår i huvudsak studieadministration i system som Ladok, MyMoodle, NyA, DiVA där jag bland annat administrerar kurser och programinformation, hanterar tillgodoräknanden, registrerar studenter, publicerar uppsatser. Är även stöd till både lärare och studenter kring andra studieadministrativa frågor. --------------------------------
I work as a education administrator for the following departments in Växjö: 

Building Technology
Built environment and Energy Technology 
Mechanical Engineering