Ann-Charlotte Larsson

Ann-Charlotte Larsson

Professor
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
1232, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft.

Forskning

Inom forskning är jag aktiv inom miljöteknik med fokus på rökgasrening och kemisk processindustri. Mitt specialområde är interaktionen mellan katalysatorer och de processer där de används med fokus på förståelse och förlängning av materialens livslängd.

Jag har lång erfarenhet från industri där jag har arbetetat med forskning inom produkter för rökgasrening för SOx, NOx, Hg och Dioxin både nationellt och internationellt. Jag har också deltagit i globala projekt för utveckling av nya processer för koldioxidavskiljning från fossila rökgaser för att motverka klimathotet.

Uppdrag

Inom mina nationella och internationella nätverk har jag ett antal uppdrag i styrelser i bolag och nätverk samt projektutvärderingsgrupper.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)