Ann-Charlotte Rohman Roth

Ann-Charlotte Rohman Roth

Fil.Lic. Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Fil.lic. och forskare i svenska språket. Utbildad 1–7-/4–9- och gymnasielärare. Mitt intresse  och kompetens rör retorik, interaktion och multimodala samspel i tillsammansaktiviteter med lärande utifrån ett språkvetenskapligt fokus. Jag undervisar heltid på institutionen för svenska språket sedan 2003. Här har jag ansvar för både campus- och distanskurser med ett innehållsligt fokus på retorik, presentationsteknik och retorik i tal och skrift (1sv127, 1sv102) men också kursinslag som rör samtal och retorik för ingenjörer, datavetare såväl som i fortbildningskurser för doktorander på andra institutioner. Forskningsintresset rör förkroppsligat multimodalt språk i interaktion där samspel sker. Jag har i min avhandling fokus på instruerande handlingar vid fenomenet andning i kontexter med musikaliskt samspel. Mitt intresse rör därutöver interaktion och lärande i undervisningskontexter med exempelvis digitala verktyg, hur muntlig respons sker och tas emot, hur kroppspråkssuttryck är meningsskapande i retoriskt och i lärande, men också musik och språk i interaktion utifrån semantiska, pragmatiska och grammatiska aspekter. Jag är därtill intresserad av kommunikation, samtal och samspel som sker mellan vårdgivare och patient inom vården och är resursperson och studiecirkelledare för personcentrerad vård, Region Kronoberg. 

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)