Profilbild

Ann-Christine Hartzén

Universitetslektor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470708430
+46705718430
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Undervisning

Mitt undervisningsområde är arbetsrätt samt i viss del EU-rätt ocn rättsvetenskaplig metod. Jag undervisar främst på kurser i arbetsrätt inom ramen för kandidatfördjupningen i arbetsrätt på PA-programmet.

Forskning

Min forskning är inriktad på den europeiska sociala dialogen, dvs. samarbetet mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå och jag har genom detta ett intresse för EUs policy- och lagstiftningsprocesser samt grundläggande fackliga rättigheter utöver arbetsrättsliga regleringar på EU-nivå. I min doktorsavhandling använde jag systemteoretisk analys inom ramen för rättssociologisk metod. För närvarande är jag involverad i projekt som rör rättens roll i förhållande till solodaritet inom EU med fokus på EUs sociala dimension samt projekt rörande utmaningar för den europeiska sociala dialogen och den svenska modellen inom offentlig sektor.

Uppdrag

Inom ramen för min tjänst innehar jag  uppdraget som ämnesföreträdare för rättsvetenskap.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)