Profilbild

Ann-Sofie Bergman

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete ann-sofie.bergman@lnu.se 0470-76 74 94
Mitt forskningsområde är social barnavård / fosterbarnsvård. I avhandlingen, som handlar om fosterbarnsvård i historiskt perspektiv, har jag arbetat med dokumentstudier. För närvarande arbetar jag också med en studie som bygger på intervjuer med personer som själva har bott i familjehem.

Publikationer