Mitt forskningsområde är social barnavård / fosterbarnsvård. I avhandlingen, som handlar om fosterbarnsvård i historiskt perspektiv, har jag arbetat med dokumentstudier. För närvarande arbetar jag också med en studie som bygger på intervjuer med personer som själva har bott i familjehem.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)