Anna-Carin Bredmar

Anna-Carin Bredmar

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24061, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Mitt forskningsintresse är lärares arbete utifrån ett relationellt livsvärldsfenomenologiskt perspektiv, liksom frågor av allmändidaktisk karaktär. Jag tillhör nätverket NORP (Nordiskt nätverk för relationell pedagogik).

Undervisning

I mitt arbete som lektor är jag främst engagerad i lärarutbildning, riktad mot blivande lärare i förskoleklass och grundskola. Jag är koordinator för studenter med inriktning mot Fsk - år 3 i deras Verksamhets Integrerade profil (VI-profil).

Forskning

I mitt avhandlingsarbete har jag studerat lärares arbetsglädje. Avhandlingen har en livsvärldsfenomenologisk ansats och syftar till att belysa lärares personliga beskrivningar och erfarenheter av konkreta situationer i sitt arbete där glädje framträder. Resultatet visar på emotionell lyhördhet som arbetsglädje i klasslärararbete.

I min fortsatta forskning är mitt främsta intresse riktat mot emotionella och relationella dimensioner i lärares arbete liksom livsvärldsfenomenologi.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)