Anna-Carin Bredmar

Anna-Carin Bredmar

Universitetslektor
Universitetsbiblioteket
53022, Hus Stella, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Anna-Carin Bredmar är filosofie doktor i Pedagogik vid Sektion Högskolepedagogik placerad på universitetsbiblioteket. Hon arbetar med högskolepedagogik på Linnéuniversitetet. Hennes forskningsintresse är lärares arbete utifrån ett relationellt livsvärldsfenomenologiskt perspektiv, liksom frågor av allmändidaktisk karaktär. Hon tillhör nätverket NORP (Nordiskt nätverk för relationell pedagogik).

Undervisning

I sitt arbete som lektor är hon främst engagerad i de behörighetsgivande utbildningarna vid lärosätet men även i kompetensutvecklingsaktiviteter och handledningskurser.

Forskning

I sin avhandling har hon studerat lärares arbetsglädje utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats. Hennes forskning fokuserar emotionella och relationella dimensioner i lärares arbete, professionsutbildning och professionellt lärande.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)