Anna-Karin Arvidsson

Anna-Karin Arvidsson

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som lektor i design på Institutionen för design arbetar jag med praktikbaserat lärande, konstnärligt, materiellt skapande i olika designprojekt med hållbarhet och förändring i fokus. Förutom arbetet på Linnéuniversitet har jag en egen praktik som konstnär. https://annakarinarvidsson.se/

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammen Design+Change och masterprogrammet Design+Change. Min undervisning är relaterad till min profession som konstnär och konsthantverkare. Jag är även ansvarig för verkstaden för lera och keramiska materiali Växjö.

Forskning

Material, konsumtion och identitet

Hur påverkar kunskap/okunskap om tingens material, ursprung och dess konstruktion människans identitet och vilken betydelse kan material ha för identitetsskapande i vår samtid? Hos konstnärer/konsthantverkare finns en stark förankring till material. I mitt fall lera. Lerans beståndsdelar, processande, ursprung, historik, konnotationer, möjligheter och nackdelar är rotade och självklara. I den kontext jag befinner mig i jobbar jag aktivt med materialet men jag är också en medveten användare av material i min vardag. Trots att lera kan uppfattas som ett öppet och enkelt material att förstå är det inte självklart för alla. Det väcker mitt intresse. Hur kan man som konstnär undersöka och gestalta hur kunskap/okunskap om material påverkar människors samtida identitet? Hur kan den konstnärliga tolkningen i sin tur väcka nya perspektiv och frågor?

Uppdrag

Ledamot i utbildningsrådet FKHS, med i HumPodds redaktionsråd.

Conversation piece – utställning

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))