Anna-Karin Arvidsson

Anna-Karin Arvidsson

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Material, konsumtion och identitet

Hur påverkar kunskap/okunskap om tingens material, ursprung och dess konstruktion människans identitet och vilken betydelse kan material ha för identitetsskapande i vår samtid? Hos konstnärer/konsthantverkare finns en stark förankring till material. I mitt fall lera. Lerans beståndsdelar, processande, ursprung, historik, konnotationer, möjligheter och nackdelar är rotade och självklara. I den kontext jag befinner mig i jobbar jag aktivt med materialet men jag är också en mycket medveten mottagare när jag möter materialet i min vardag. Trots att lera kan uppfattas som ett öppet och enkelt material att förstå finns det människor som inte vet att porslin är keramik eller som inte kan skilja mellan en plastskål och en keramikskål. Skillnaden väcker mitt intresse. Hur kan man som konstnär undersöka och gestalta hur kunskap/okunskap om material påverkar människors samtida identitet? Hur kan den konstnärliga tolkningen i sin tur väcka nya perspektiv och frågor?

Uppdrag

Ansvarig för verkstad för plastiska material, ledamot i utbildningsrådet FKHS.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))