Anna-Karin Bjuvsjö Johansson

Ekonomiadministratör
Fakultetskansliet för ekonomihögskolan Ekonomihögskolan
+46470708566
Spara kontaktuppgifter

Jag arbetar med ekonomiadministration på Ekonomihögskolan. Arbetet avser hantering av leverantörsfakturor, kundfakturering, utbetalningar och ärenden i Primula, så som reseräkningar, utlägg, arvodesräkningar och friskvårdsbidrag, interndebiteringar och omföringar inom/utom institutionen m m.