Anna-Lena Nilsson

Anna-Lena Nilsson

Projektledare
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43154, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Om mig
Jag är civilingenjör i materialteknik från KTH och har i mitt tidigare liv jobbat länge inom IBM och Ericsson. De senaste 15 åren har jag dock arbetat inom eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag jobbar som projektledare för enskilda uppdrag, medverkar i forskningsprojekt att stödja datainsamling, haft nationella uppdrag i EU projekt och lett större samverkansprojekt med den offentliga vården och omsorgen.

Plattform eHälsa
Jag är koordinator för Plattform eHälsa som är ett strategiskt uppdrag 2018-2020 finansierat av rektor. Plattformen syftar till att Linnéuniversitetets forskning och utbildning bättre skall möta upp dagens och framtidens samhällsutmaningar genom tvärvetenskaplig forskning inom området eHälsa.

Samverkan
Mitt intresse inom arbetet är samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle – att utbildning och forskning skall ha samhällsrelevans. På eHälsoinstitutet har samverkan med omgivande samhälle i form av uppdrag och gemensamma projekt varit kärnan i verksamheten. Med Masterutbildning i eHälsa och ett Linnéuniversitetet som ytterligare stärker kopplingen till det omgivande samhället känns mitt arbete allt mer intressant!

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)