Anna-Lena Nilsson

Anna-Lena Nilsson

Projektledare
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Om mig
Jag är civilingenjör i materialteknik från KTH och har i mitt tidigare liv jobbat  inom IBM och Ericsson. Sedan 2003 har jag arbetat inom eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag jobbar som projektledare för enskilda uppdrag, medverkar i forskningsprojekt att stödja datainsamling, haft nationella uppdrag i EU projekt och lett större samverkansprojekt mot den offentliga vården och omsorgen.

Samverkan
Mitt intresse inom arbetet är samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle – att utbildning och forskning skall ha samhällsrelevans. På eHälsoinstitutet har samverkan med omgivande samhälle i form av utbildnings - och utvärderingsuppdrag, samverkansprojekt och forskning varit i fokus. Med Masterutbildning i eHälsa, allt starkare behov av kompetens inom området e-hälsa och välfärdsteknik och ett Linnéuniversitetet som ytterligare stärker kopplingen till det omgivande samhället, gör mitt arbete allt mer intressant!

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))