Anna-Maria Sarstrand Marekovic

Universitetslektor, Biträdande prefekt
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är anställd som lektor i sociologi och i min tjänst ingår både undervisning och forskning. Undervisningen sker i huvudsak inom ramen för sociologins grundkurser, sociologi I-III, samt kursen Global Labour Migration inom Internationella samhällsvetarprogrammets basår och kursen Migration, tid och temporalitet inom Masterprogrammet i sociologi.

År 2011 disputerade jag med avhandlingen ”Från invandrarbyrå till flyktingmottagning – fyrtio års arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå” som är en historisk jämförande studie av hur mottagande av invandrare och flyktingar har organiserats på lokal nivå sedan mitten av 1960-talet och fram till 2010. Avhandlingen berör frågor om hur välfärdsstaten praktiskt och organisatoriskt har hanterat nyanlända invandrares och flyktingars inkorporering. Sedan dess har jag bedrivit forskning om migration och integration bland annat rörande nyanlända elevers utbildningstrajektorior och internationellt utbildade sjuksköterskors arbetsmarknadsinträde i Sverige.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))