Anna-Maria Sarstrand Marekovic

Universitetslektor
Institutionen för samhällsstudier Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är anställd som lektor i sociologi och i min tjänst ingår både undervisning och forskning. Undervisningen sker i huvudsak inom ramen för sociologins grundkurser, sociologi I-III, samt kursen Global Labour Migration inom Internationella samhällsvetarprogrammets basår.

År 2011 disputerade jag med avhandlingen ”Från invandrarbyrå till flyktingmottagning – fyrtio års arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå” som är en historisk jämförande studie av hur mottagande av invandrare och flyktingar har organiserats på lokal nivå sedan mitten av 1960-talet och fram till 2010. Avhandlingen berör frågor om hur välfärdsstaten praktiskt och organisatoriskt har hanterat nyanlända invandrares och flyktingars inkorporering.

Sedan 2012 har jag bedrivit forskning inom ramen för projektet ”Ett utbildningspolitiskt dilemma: skolprestationer och mångkulturell inkorporering”. Mitt delprojekt befinner sig empiriskt nära mina generella forskningsintressen och rör just nyanlända elevers skolprestationer och upplevelser av skolan. Mer specifikt studerar jag ”sent anlända elever”, dvs. ungdomar som kommer till Sverige i tonåren (13-18 år) och börjar så kallad språkintroduktion (SPR) (tidigare IVIK) inom ramen för gymnasieskolan och deras erfarenheter av språkintroduktionen och övergången till gymnasieskolans nationella program.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))