Anna Alexandersson

Anna Alexandersson

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap på Ekonomihögskolan.

Undervisning

Jag undervisar främst i entreprenörskap och affärsutveckling på både grund- och avancerad nivå.

Forskning

Min forskning handlar om entreprenörskap, företagsinkubation, digitalisering och estetik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)