Anna Bratt

Anna Bratt

Lektor, biträdande
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är psykolog sedan 1994. Utbildad psykoterapeut med kognitiv inriktning samt specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi med inriktning behandling. Jag är handledar- och lärarutbildad i psykoterapi. 

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är kring compassion eller medkänsla. Jag forskar kring ungdomars och deras föräldrars upplevelse av Compassion Fokuserad Terapi i grupp inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Ett annat forskningsområde är inom psykologisk metod där en reliabilitets och validitetsstudie av skattningsformuläret Self-compassion Scale pågår.

Uppdrag

Biträdande prefekt vid psykologiska institutionen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)