Profilbild

Anna Bratt

Lektor, biträdande
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470767820
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är psykolog sedan 1994. Utbildad psykoterapeut med kognitiv inrikning samt specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi med inriktning behandling. Jag är handledar- och lärarutbildad i psykoterapi. 

Undervisning

Jag är programansvarig för psykologprogrammet i Växjö. Min undervisning är främst inom Hälsopsykologi på psykologprogrammet.

Forskning

Jag disputerade 2016 med avhandlingen Surviving the loss of a child, a spouse, or both: Implications on life satisfaction and mortality in older ages. Avhandlingen undersöker hur förlust av nära anhörig påverkar äldres hälsa. Datan är hämtad ifrån SNAC studien (Swedish National Study of Aging and Care).

Mitt huvudsakliga forskningsområde är kring compassion eller medkänsla. Dels undersöker jag hur äldres skattningar av själv-medkänsla är relaterat till upplevd hälsa och välmående hos deltagare ifrån SNAC studien. Jag forskar också kring barn och ungdomars och deras föräldrars upplevelse av en gruppbehandling i Compassion Fokuserad Terapi inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. I studien ingår intervjuer med både ungdomar och deras föräldrar och frågeformulär kring självmedkänsla och upplevd stress. Ett tredje forskningsområde är inom psykologisk metod där en reliabilitets och validitetsstudie av skattningsformuläret Self-compassion Scale pågår.