Anna Bratt

Anna Bratt

Docent
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i psykologi och lektor vid Institutionen för Psykologi. I min forskning har jag fokus på hälsa och välbefinnande, särskilt inom områdena mental hälsa och åldrande. Jag har forskningsamarbeten med SNAC-B (Svenska studien om åldrande och omsorg i Blekinge), med Växjö kommun, och internationellt forskningssamarbete med Japan. Jag är forskningsledare för EIR, som är en studie om internetbaserade stresshanteringskurser för hälso- och sjukvårdspersonal.  I min forskning använder jag olika metoder, såsom dagböcker, intervjuer och frågeformulär, med syfte att förstå skyddsfaktorer och effektiva interventioner för att förbättra hälsoutfall.

Min grundutbildning är psykolog, jag är utbildad psykoterapeut med kognitiv inriktning samt specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi med inriktning behandling. Jag är handledar- och lärarutbildad i psykoterapi. 

Undervisning

Jag är kursansvarig och examinator på vår handledarutbildning i KBT och PDT för legitimerade psykoterapeuter.

Jag kursansvarig för examensarbeteskursen, jag undervisar i hälsopsykologi, KBT, etik på psykologprogrammet och brukar också handleda i KBT psykologisk behandling.

Forskning

Jag är aktiv inom forskargruppen klinisk psykologi på Institutionen för Psykologi.

Jag är projektledare för EIR projektet där vi undersöker om två likvärdiga internet-baserade stresshanteringskurser kan minska den arbetsrelaterade stressen och öka livskvalité och självomsorg hos sjukvårdspersonal.

Tillsammans med Växjö kommun, samarbeten med forskare i Sverige och Japan bedriver vi projektet FLORIS, som handlar om lika villkor och möjligheter för äldre hbtqi+ personer som har behov av äldreomsorg.

Jag är handledare för Kristiina Tyni som i sitt doktorandprojekt undersöker erfarenheter av könskreativa identiteter/uttryck hos barn och ungdomar 4-17 år.

Uppdrag

Biträdande prefekt vid Institutionen för Psykologi.

Ledamot i SYLVIA Linnéuniversitetets styrgrupp för det systematiska
lika villkorsarbetet samt ledamot i arbetsgruppen för hållbar utveckling och lika villkor vid Fakulteten för Hälso och Livsvetenskap.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)