Anna Greek

Anna Greek

Universitetslektor, Prefekt
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag forskar och undervisar i engelskspråkig skönlitteratur. Mina intressen, både vad gäller undervisning och forskning, ligger främst inom samtida postkolonial litteratur samt inom litteraturdidaktik och transkulturalitet. För närvarande är min forskningsaktivitet knuten till Concurrences, ett tvärvetenskapligt Linnaeus University Centre för postkolonial forskning.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)