Anna Hafsteinsson Östenberg

Anna Hafsteinsson Östenberg

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina arbetsuppgifter är undervisning och handledning på lärarprogrammet och CSM-programmet. Tidigare har jag tittat på damfotbollsspelare ur olika fysiologiska synvinklar. Min forskning har breddats till att innefatta fysisk aktivitet och fysisk och psykiskt välbefinnande. Sedan 2019 pågår två projekt  inom grund- och gymnasieskola som berör fysisk aktivitet och hälsa ur olika perspektiv.

Undervisning

Undervisning på lärarutbildningen och CSM-programmet. Min undervisning är inom fälten idrottsmedicin och fysisk aktivitet och hälsa.

Forskning

Min forskning riktar sig mot fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)