Profilbild

Anna Hafsteinsson Östenberg

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708458
+46725629515
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Mina arbetsuppgifter är undervisning och handledning på lärarprogrammet och CSM-programmet. Tidigare har jag tittat på damfotbollsspelare ur olika fysiologiska synvinklar. Min forksning har breddats till att innefatta fysisk aktivitet och fysisk och psykiskt välbefinnande. Under 2019 planeras ett projekt inom grund- och gymnasieskola som berör fysisk aktivitet och hälsa ur olika perspektiv.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)