Anna Hafsteinsson Östenberg

Anna Hafsteinsson Östenberg

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina arbetsuppgifter är undervisning och handledning på lärarprogrammet och CSM-programmet. Tidigare har jag tittat på damfotbollsspelare ur olika fysiologiska synvinklar. Min forskning har breddats till att innefatta fysisk aktivitet och fysisk och psykiskt välbefinnande. Sedan 2019 pågår två projekt  inom grund- och gymnasieskola som berör fysisk aktivitet och hälsa ur olika perspektiv.

Genom ett samarbete med Malmö universitet driver jag tillsammans med kolleger sedan 2019 ett projekt där vi tittar på poliser och polisstudenters fysiska och mentala hälsa.

En utbilding jag tillsammans med mina kollegor driver genom ett samarbete med  RFSUSI Småland och Linnéuniversitetet är Rörelsecoach där vi utbildar personal inom skolans värld för ökad rörelse i skolan.

Undervisning

Jag undervisar på lärarutbildningen, Coaching och Sport Management programmet (CSM) och vid polisutbildningen. Min undervisning är inom fälten idrottsmedicin och fysisk aktivitet och hälsa. Dessutom handleder jag studenter i uppsatsarbeten från grund till doktorandnivå.

Forskning

Min forskning riktar sig mot fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande inom skolan och polisutbildningen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)