Chef för sektion Media och system på universitetsbiblioteket. Sektionen handhar mediaförsörjning, framför allt databaser, e-resurser och böcker. Transformativa avtal ingår också i arbetet samt arbete med mediebudgeten. Inköpsförslag och fjärrlåneförslag skickas via denna webbsida

Sektionen innehåller också kommunikationsstöd för bibliotekets fysiska och digitala informationsinsatser samt enheten Infrastruktur som står för systemstöd och systemutveckling av bibliotekets olika system. Bland systemen ingår OneSearch för sökning av tryckta och elektroniska publikationer, Open Journal Systems för produktion av elektroniska tidskrifter vid Lnu och EZproxy för sökning i databaser off-campus.

Medieplan