Anna Hall

Anna Hall

Sektionschef
Universitetsbiblioteket
142, Hus Stella, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Chef för sektion Media på universitetsbiblioteket. Sektionen handhar mediaförsörjning, framför allt databaser, e-resurser och böcker. Transformativa avtal ingår också i arbetet samt arbete med mediebudgeten. Inköpsförslag och fjärrlåneförslag skickas via detta formulär 

Medieplan