Anna Jensen

Anna Jensen

Professor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har en biologisk/skoglig utbildning från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Efter att ha doktorerat inom ämnet skogshushållning arbetade jag några år i USA som forskare, innan jag tillträdde ett lektorat här på Linnéuniversitetet. I min forskning jobbar jag i huvudsak med ekofysiologiska frågor som berör skogsskötsel och skogsproduktion samt effekten av klimatförändringar. 

Undervisning

Jag jobbar som lärare på flera kurser inom ämnet skog och skogsproduktion.

Följ mig gärna!
Twitter 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)