Anna Jensen

Anna Jensen

Professor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har en biologisk/skoglig utbildning från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Efter att ha doktorerat inom ämnet skogshushållning arbetade jag några år i USA som forskare, innan jag tillträdde ett lektorat här på Linnéuniversitetet. I min forskning jobbar jag i huvudsak med ekofysiologiska frågor som berör skogsskötsel och skogsproduktion samt effekten av klimatförändringar. 

Undervisning

Jag jobbar som lärare på flera kurser inom ämnet skog och skogsproduktion.

 

Exjob 2024

Lisa Johannesson: Att sätta kronan på verket- en fallstudie om hur individskötsel kan ta tillvara på ekens potential

Marcus Maiorana: Kan träd göra anatomiska anpassningar i lövens mesofyll som respons till omgivningens koldioxidkoncentration.

Följ mig gärna!
Twitter 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)