Anna Linge

Anna Linge

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Anna Linge, erhöll 1989 musiklärarexamen med inriktning mot violin vid Musikhögskolan vid Örebro Universitet (ÖU). Arbetade flera år som undervisande musiklärare. Erhöll 2004 magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Innehade 2004–2008 doktorandtjänst i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning vid ÖU. 2008 inleddes doktorandanställning i pedagogik vid Malmö Högskola, inom ämnet pedagogik med fokus på kreativ undervisning och resulterade i avhandlingen Svängrum för en kreativ musikpedagogik (Linge, 2013). 2013–2018 lektor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, sedan 2018 lektor i musikpedagogik vid Institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet. Programansvarig för musiklärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. På fritiden aktiv som musiker.

Undervisning

Musiklärarprogrammet, estetiska lärprocesser i förskola samt F-3.

Forskning

Kreativitet, digitalt skapande

Uppdrag

Samverkan för bästa skola.

Ansvarig för musiklärarprogrammet.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)