Anna Lundström

Anna Lundström

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Från och med januari 2024 är jag anställd vid Institutionen för svenska språket som universitetsadjunkt i svenska som främmande språk.

Legitimerad gymnasielärare i ämnena svenska som andraspråk, engelska och franska.

Undervisning

Jag undervisar företrädesvis i kurser om språk, språkutveckling och andraspråksutveckling, interkulturalitet, grundläggande litteracitet, läs- och skrivutveckling samt betyg och bedömning. Mina forskningsintressen rör litteracitet, didaktik och flerspråkighet.

Jag har över tio års erfarenhet av att samordna och undervisa studieförberedande utbildningar i engelska för internationella studenter. Som universitetsadjunkt i engelska har jag företrädesvis undervisat i språkfärdighetsmoment på uppdragsutbildningar och programkurser på alla nivåer i engelska. Jag har ett stort intresse för lärarutbildningen, och har bland annat deltagit i projektet Flexibel VFU.

Undervisning under vårterminen 2024:

 • Korta vägen (uppdragsutbildning i samarbete med Folkuniversitetet)
 • 1SS118: Funktionell grammatik för andraspråksundervisning
 • Språkutveckling och andraspråksundervisning (lärarlyftskurs)
 • Andraspråksinlärning och kulturmöten med barn och vårdnadshavare

 

Undervisningserfarenhet 2011-2023:

VFU-besök på Ämneslärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och KPU inom engelska. Handledning av självständiga arbeten och examensarbeten inom Ämneslärarprogrammet och SKK-programmet.

Svenska som andraspråk:

 • 1SS13U – Svenska som andraspråk i den kommunala vuxenutbildningen och SFI, 30 hp
 • 1SS113 – Svenska som andraspråk – språk, språkutveckling och andraspråksundervisning, 7,5 hp
 • 1SS120 – Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp
 • 1FL028 – Svenska som andraspråk – kulturmöte och språkutveckling i förskolan, 15 hp
 • 1SSÄ04 – Svenska som andraspråk II – inriktning i arbete i gymnasieskola, 30 hp
 • Beginners’ Swedish del 1 och 2

Engelska, grundnivå:

 • 1EN012 Studieförberedande engelska för internationella studenter, 30 hp
 • 1ENÄ12 Engelska I – inriktning gymnasieskolan, 30 hp
 • 1EN110 Engelska: språk, kultur och samhälle, 30 hp
 • 1EN113, English for Academic Studies, 7,5 hp

Engelska, avancerad nivå:

 • Engelsk språk- och litteraturvetenskap, introduktion, 30 hp
 • Språkfärdighetsmoment inom Nordisk master, Koloniala och postkoloniala studier och Digital humaniora

Kurser

Fristående kurser i engelska 1-90 hp,

kurser i svenska som andraspråk (kulturmöten, språk- och kunskapsutvecklande undervisning,

Svenska som andraspråk 1-60hp, kurser i svenska språket och i flerspråkighet, interkulturalitet och språk- och kunskapsutvecklande undervisning på lärarprogrammen, VFU-besök på Ämneslärarprogrammet, handledning av självständiga arbeten och examensarbeten på Grundlärarprogrammet, uppdragsutbildningar (från Skolverket och skolor/kommuner) i svenska som andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande undervisning, kurser i nybörjarsvenska för högskolans internationella studenter och personal, samt stöd i akademiskt skrivande i Studieverkstaden.

Forskning

Kontaktperson för nybörjarsvenska