Anna Melin

Anna Melin

Docent
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min idrottsvetenskapliga undervisnings- och forskningsverksamhet kan främst placeras inom det naturvetenskapliga fältet och specifikt inom idrottsnutrition och näringsfysiologi. Jag påbörjade min forskarutbildning efter 15 års kliniskt arbete som legitimerad idrottsdietist inom dansk elitidrott i Team Danmark. Min kliniska erfarenhet har bidragit till mitt intresse för att generera evidensbaserad kunskap som är användbar för såväl idrottare, tränare, idrottsfysiologer och idrottsmedicinsk personal. 

Undervisning

Jag är kursansvarig och undervisar främst på våra kurser inom nutrition och idrottsnutrition (4IM115, 4IV015,1IV003,1IV209).

Forskning

Mitt forskningsfokus är idrottsnutrition, relativ energibrist och ätstörningar.

Relativ energibrist är ett syndrom, som uppstår på bakgrund av låg energitillgänglighet med eller utan en ätstörning och forskningen från 2014 fram till idag, indikerar att det är ett av de vanligaste nutritionsrelaterade problemen, hos både manliga och kvinnliga idrottare. Relativ energibrist förekommer i alla idrotter med stora träningsmängder, men är vanligast i discipliner där kroppsvikt och kroppssammansättning har betydning såsom i uthållighets-, viktkategori- samt estetiska idrotter.

Långvarig låg energitillgänglighet medför en ökad risk för metabola och endokrina adaptationer och allvarliga fysiologiska konsekvenser som prematur osteoporos, endoteldysfunktion och dyslipidemi samt belastningsskador. I en studie, bland kvinnliga uthållighetsidrottare, fann vi att ca 60% hade oregelbunden eller utebliven menstruation på grund av låg energitillgänglighet och att ca. 45% hade nedsatt benmineraldensitet. Vi har även visat att utebliven menstruation på grund av låg energitillgänglighet har negativ effekt på neuromuskulär uthållighet. 

Relativ energibrist kan vara orsakad av eller medföra en ökad risk för psykisk ohälsa såsom depression, ätstörningar och tvångsmässigt träningsbeteende, vilket i sin tur kan förvärra symptombilden och försvåra behandling. 

 

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Hansen, M., Dalgaard, L.B., Zebis, M.K., Gliemann, L., Melin, A.K., et al. (2018). The female handball player. Handball Sports Medicine : Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Springer. 553-570.